Τα αποτελέσματα της πρώτης παγκόσμιας έρευνας για τις γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων του 2018 (WOW), δείχνουν ότι οι γυναίκες συμβάλλουν σημαντικά στον παγκόσμιο τομέα των αποβλήτων, φέρνοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε διάφορους ρόλους στην ιεραρχία της διαχείρισης των αποβλήτων και μέσω μιας ποικιλίας οργανισμών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

ISWA-Paper-8170_Mapping-the-Status-of-Women_final-2

Επίσης η παρακάτω παρουσίαση αφορά στη συμμετοχή της Qgreen και προβολή της συγκεκριμένης έρευνας στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων το οποίο έλαβε χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης (26-29 Ιουνίου 2019).

WoW-Qgreen_Presentation