Με τα «πράσινα σημεία» – κέντρα ανακύκλωσης για τους πολίτες και τη χωριστή διαλογή, η ανακύκλωση στη χώρα μας επιχειρείται να οργανωθεί από την αρχή και να ενισχύσει τα επίπεδα ανακύκλωσης. Σε ένα πράσινο σημείο οι δημότες μπορούν να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεχθέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια κλπ. προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση. Το εγχείρημα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δικτύου από την αρχή: από την εξεύρεση κατάλληλων χώρων, τον σχεδιασμό και διαστασιολόγηση των κέντρων μέχρι τη συλλογή και διαχείριση των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων υλικών.  Συνεργατικά με την ανακύκλωση είναι σημαντικό να ενισχυθεί και η επαναχρησιμοποίηση. Η ανάπτυξη κέντρων επαναχρησιμοποίησης υλικών σε συνδυασμό με τα πράσινα σημεία αποτελούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και αποβλήτων.  Σε ένα κέντρο επαναχρησιμοποίησης συλλέγονται «ελαττωματικά υλικά», τα οποία ταξινομούνται, τροποποιούνται δημιουργικά, επισκευάζονται και στη συνέχεια καθίστανται ξανά διαθέσιμα στους πολίτες. 

Στην Qgreen παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την αδειοδότηση κέντρων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποιήσης με τη βοήθεια εξιδεικευμένων συνεργατών.