Στην Qgreen στηρίζουμε τους φορείς του δημοσίου στη σύνταξη φακέλων και τευχών δημοπράτησης σε δημόσιους διαγωνισμούς που αφορούν σε περιβαλλοντικά έργα και πιο συγκεκριμένα σε έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.