Έχουμε σημαντική εμπειρία στην υποστήριξη ιδιωτικών επιχειρήσεων παραγωγών αποβλήτων για τη μετάβαση σε περισσότερα κυκλικά προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων (οργανικά απόβλητα, ανακυκλώσιμα, τηγανέλαια, επικίνδυνα απόβλητα, ΑΗΗΕ, ΑΕΚΚ κ.λπ.). Χρησιμοποιούμε τις εκτεταμένες γνώσεις μας και τις συνεργασίες μας με ερευνητικά ιδρύματα για να μελετήσουμε και να εφαρμόσουμε ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης των πόρων και αποβλήτων σε ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, ιδιωτικά νοσοκομεία & κλινικές, κτηνοτροφικές μονάδες κ.λπ. Ρωτήστε μας για τα προγράμματα ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης και για τα προγράμματα μηδενικών αποβλήτων.