Σε συνεργασία με εταιρεία παροχής λογισμικού τηλεματικής αναλαμβάνουμε την υποστήριξη της επιχείρησής σας για τον σχεδιασμό και διαχείριση των δρομολογίων και των διαδικασιών εφοδιαστικής, καθώς και τη βέλτιστη χρήση του στόλου οχημάτων σας για την συλλογή-μεταφορά αποβλήτων σας. Η τηλεματική μας λύση για τα οχήματα συλλογής αποβλήτων και άλλους τύπους οχημάτων φέρνει δεδομένα τηλεμετρίας, από διάφορα συστήματα μαζί, σε μία ανοιχτή πλατφόρμα.