Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν παγκόσμια πρόκληση παρόμοια με αυτή της κλιματικής αλλαγής τόσο ως προς τις τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία, αλλά και ως προς το ότι και τα δύο αυτά σημαντικά παγκόσμια προβλήματα είναι αποτέλεσμα τοπικών δράσεων και αδράνειας της κοινωνίας.

Πλαστικά, αποτσίγαρα και κάθε είδους σκουπίδια συναντάμε ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένες περιοχές. Υπολογίζεται ότι το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες στη στεριά και μόνο ένα 20% από δραστηριότητες στη θάλασσα. Επίσης εκτιμάται ότι 60% έως 90% των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελείται κατά κύριο λόγο από πλαστικά (UNEP-GRID 2016).

Οι ωκεανοί μας είναι ήδη η μεγαλύτερη χωματερή για εκατομμύρια τόνους χρησιμοποιημένων πλαστικών ανά έτος. Όμως, η ορατή πλαστική ρύπανση, τόσο συνηθισμένη σε όλες σχεδόν τις ακτές του κόσμου, είναι ένα σχετικά μικρό πρόβλημα σε σύγκριση με τα αόρατα μικροπλαστικά, τα οποία γίνονται «αναπόσπαστο» μέρος των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες, τα μικροπλαστικά αποτελούν ήδη μέρος της τροφικής αλυσίδας, ενώ μελετάτε ο ρυθμός μεταφοράς τους από το πλαγκτόν στον άνθρωπο. Επιπλέον, έχουν ήδη εντοπιστεί μικροπλαστικά σε μικρές αλλά μετρήσιμες συγκεντρώσεις στο αλάτι εμπορίου και στο εμφιαλωμένο νερό.

Το πολυδιάστατο πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων οφείλεται μεταξύ άλλων σε διαχειριστική ανεπάρκεια των στερεών αποβλήτων, έλλειψη κατάλληλων υποδομών, έλλειψη υιοθέτησης αποτελεσματικών μέτρων και μηχανισμών ελέγχου και οικονομικών πόρων. Ταυτόχρονα, διαπιστώνουμε και σοβαρή αδυναμία κατανόησης του μεγέθους των επιπτώσεων των συμπεριφορών και της νοοτροπίας του καθένα από εμάς.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης απαιτούνται διατομεακές λύσεις και συμμαχίες μεταξύ παγκόσμιων φορέων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τη συμμετοχή ειδικών και εξειδικευμένων συμβούλων.

H εταιρεία Qgreen συνεργάζεται με παγκόσμιους φορείς χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της θαλάσσιας ρύπανσης και διαθέτει εμπειρία στη σύνταξη σχεδίων περιορισμού και αντιμετώπισης της διαφυγής χερσαίων απορριμμάτων στο χερσαίο και υδάτινο περιβάλλον.