Ανθρωποι μετά την αποκομιδή σκουπιδιών

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων που αφορούν στους πολίτες όπως τα προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης, η συλλογή απορριμμάτων πόρτα-πόρτα με διαλογή στην πηγή καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργιά των πράσινων σημείων και κέντρων επαναχρησιμοποίησης απαιτείται το κοινό που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ή και θα εξυπηρετηθεί από συγκεκριμένες υποδομές να αντιλαμβάνεται το κάθε σύστημα και να το υποστηρίζει. Οι καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αποτελούν σημαντικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση που χρειάζεται να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων.

Στην Qgreen αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό της στρατηγικής κάθε καμπάνιας – ενημέρωσης των πολιτών και παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε να σας βοηθήσουμε να προσεγγίσετε τους δημότες και να εξασφαλίσετε τη συμμετοχικότητά τους στα περιβαλλοντικά προγράμματα που σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, παρέχουμε παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων με την εφαρμογή κατάλληλων κοινωνικο-οικονομικών δεικτών.