Οργανώνουμε επισκέψεις σε μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και κέντρα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.