Η χρήση τη τηλεματικής αποτελεί έξυπνη λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς μπορεί να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της συλλογής τους μέσω της μείωσης των διαδρομών των απορριμματοφόρων που παρέχει άμεση μείωση κόστους, έλεγχο της περιβαλλοντικής απόδοσης και μείωση του διοξειδίου του άνθρακα και γενικά του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όλων των λειτουργιών μεταφορών. 

Σε συνεργασία με εταιρεία παροχής λογισμικού τηλεματικής αναλαμβάνουμε την υποστήριξη της υπηρεσίας καθαριότητας στον σχεδιασμό και τη βέλτιστη διαχείριση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων συλλογής-μεταφοράς αποβλήτων, αλλά και την χωροθέτηση των μέσων συλλογής απορριμμάτων (κάδοι). Η τηλεματική μας λύση για τα οχήματα συλλογής αποβλήτων και άλλους τύπους οχημάτων φέρνει δεδομένα τηλεμετρίας, από διάφορα συστήματα μαζί, σε μία ανοιχτή πλατφόρμα.