Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα του περιβαλλοντικού τομέα.

Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Κατηγορίας 27 “Περιβαλλοντικές μελέτες” Β’ τάξεως και διαθέτει στελέχη, αλλά και δίκτυο μόνιμων ειδικών συνεργατών. Εκπονούμε μελέτες έργων περιβάλλοντος και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες σκοπιμότητας, διαχειριστικά σχέδια περιβάλλοντος και ειδικές μελέτες βιωσιμότητας.