Το πλαστικό προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες και η χρήση του κυριαρχεί στη σύγχρονη ζωή. Ωστόσο, αυτά τα οφέλη φέρνουν προκλήσεις κυρίως λόγω της μη ορθής διαχείρισης και διαφυγής των πλαστικών στο περιβάλλον.

Από τους 8.3 δισεκατομμύρια τόνους πλαστικών που έχουν εισαχθεί στην αγορά μεταξύ 1950 και 2015, έχουν δημιουργηθεί συνολικά 5.8 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων. Από αυτούς, το 12% αποτεφρώθηκε, το 9% ανακυκλώθηκε και περίπου το 79% απορρίφθηκε σε χώρους υγειονομικής ταφής ή στο περιβάλλον.

Η διαφυγή πλαστικών στο περιβάλλον αφορά σε διάφορες πηγές και εκτείνεται σε όλο τον κύκλο ζωής των πλαστικών προϊόντων που περιλαμβάνει την εξόρυξη πρώτων υλών, την παραγωγή πλαστικών προϊόντων και τη διανομή στους καταναλωτές μέχρι την τελική απόρριψη τους μετά τη χρήση. Κυρίως προβληματίζει η διαφυγή των πλαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής από τη διάθεση απορριμμάτων σε ανεξέλεγκτες χωματερές, αστοχίες του συστήματος συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων, την άτακτη ρίψη απορριμμάτων (littering) από τους πολίτες στο περιβάλλον, καθώς και από μη ορθές πρακτικές διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων στη βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή. Επιπλέον, σημαντική είναι και η διαφυγή μικροπλαστικών από τα ελαστικά οδικών οχημάτων καθώς και πλαστικών μικρο-ινών από την πλύση των συνθετικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, 9.2 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών και 3.0 εκατομμύρια τόνοι μικροπλαστικών καταλήγουν στο περιβάλλον κατ’ έτος.

Κατά συνέπεια, το πλαστικό βρίσκεται παντού στο περιβάλλον έως και τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Αρκτικής.

Η διαφορετική φύση των διαφορετικών πλαστικών προϊόντων, οι διαφορετικές χρήσεις και οι τρόποι επεξεργασίας τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους αυξάνει την πολυπλοκότητα της αλυσίδας αξίας καθώς και τον αριθμό των διαφορετικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων της χημικής βιομηχανίας και των παραγωγών πλαστικών προϊόντων, των λιανοπωλητών, των καταναλωτών, των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων και των ανακυκλωτών.

Με την παραγωγή πλαστικών να αυξάνεται σταθερά και με πρόβλεψη διπλασιασμού των πλαστικών προϊόντων στην αγορά μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, απαιτείται – περισσότερο από ποτέ – συντονισμένη δράση και σχεδιασμός για τη διαχείριση των πλαστικών και τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης.

H εταιρεία Qgreen συνεργάζεται με παγκόσμιους φορείς χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης και διαθέτει εμπειρία στη σύνταξη ερευνών στα πλαίσια του μείζονος αυτού θέματος που απασχολεί τόσο την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως, όσο και τους τοπικούς φορείς διαχείρισης απορριμμάτων.