Η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή και η συλλογή τους πόρτα-πόρτα αποτελεί πρακτική όπου οι κάτοικοι τοποθετούν στην πόρτα τους χωριστά τα προς ανάκτηση υλικά (οργανικά, χαρτί και χαρτόνι, πλαστικά, γυάλινες φιάλες καθώς και μεταλλικές συσκευασίες) σε προκαθορισμένες ημέρες, για να συλλεχθούν από το προσωπικό του φορέα που έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και να οδηγηθούν για διαχείριση. Η συλλογή πόρτα-πόρτα αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση της διάθεσης των αποβλήτων σε χώρο υγιεινομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), δίνοντας μια δεύτερη ζωή στα ανακυκλώσιμα υλικά που δύναται να μετατραπούν σε νέα προϊόντα. Συνεισφέρει στον περιορισμό των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του δήμου.

Διαλογή-στην-πηγή

Κατεβάστε το .pdf αρχείο στον υπολογιστή σας