Η εταιρεία Qgreen συμμετείχε στο 6ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων «ΕΛΛΑΔΑ 2020 – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» που πραγματοποιήθηκε 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020 παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες και προκλήσεις της διαχείρισης των απορριμμάτων στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αφορά στην παρουσίαση ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων εντός των ξενοδοχειακών μονάδων με στόχο τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και την εκτροπή χρήσιμων υλικών από την ταφή, στη βάση των αρχών του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας.