Με σεβασμό στο υπέροχο φυσικό τοπίο της Κέρκυρας, η διεύθυνση της ξενοδοχειακής εγκατάστασης Messonghi Beach Holiday Resort ανέλαβε την ευθύνη να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων ώστε να γίνει πρότυπο για όλο το νησί αλλά και να εφαρμόσει στην πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η ξενοδοχειακή εγκατάσταση Messonghi Beach Holiday Resort είναι κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, δυναμικότητας 1885 κλινών και 300 ατόμων σε προσωπικό. Βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία της Μεσογγής, στις ανατολικές ακτές της Κέρκυρας, 22χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών και η λειτουργία του ξενοδοχείου “all inclusive” οδηγεί σε μια μεγάλη παραγωγή τόσο ανακυκλώσιμων υλικών όσο και αποβλήτων τροφίμων

Το πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν η διαχείριση του μεγάλου όγκου ανακυκλώσιμων υλικών, κυρίως πλαστικών μιας χρήσης, και των οργανικών αποβλήτων με στόχο την εκτροπή τους από την διάθεση τους σε ΧΥΤΑ.

Η λύση που επιλέχθηκε αποτελείτο από 5 στάδια.

Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης των απορριμμάτων του ξενοδοχείου από εξειδικευμένους συμβούλους διαχείρισης αποβλήτων της εταιρείας Qgreen. Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου καθορίστηκαν οι πηγές, οι διαφορετικές κατηγορίες και οι ποσότητες αποβλήτων που προέρχονται από τα διαφορετικά τμήματα του ξενοδοχείου. Επίσης πραγματοποιήθηκε τεχνο-οικονομική αξιολόγηση όπου προσδιορίζονται οι βιώσιμες δράσεις και ο απαραίτητος εξοπλισμός διαχείρισης αποβλήτων.

Στο δεύτερο στάδιο και βάση της μελέτης οργανώθηκε με τη καθοδήγηση της Qgreen η διαλογή του οργανικού υλικού και των διαφορετικών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών σε διαφορετικά μέσα συλλογής και πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό πέρα από την ξεχωριστή συλλογή του οργανικού επιτεύχθηκε και σημαντική αύξηση της διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή. Μέσα στους πρώτους μήνες εφαρμογής του προγράμματος η ανάκτηση υλικών προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση έφτασε στο 40%.

Το τρίτο στάδιο αφορούσε την μείωση του όγκου των ανακυκλώσιμων υλικών και την εκμετάλλευση τους ως προϊόντα προς πώληση. Σε συνεργασία με την εταιρεία EcoVRS χρησιμοποιήθηκε η κάθετη πρέσα PEL Β1500 με την οποία τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα ανά είδος συμπιέζονται και δεματοποιούνται σε δέματα περίπου 150.200 κιλών. Το σύστημα συμπίεσης εξασφάλισε μικρότερο απαιτούμενο χώρο για την συλλογή των ανακυκλώσιμων αλλά και καθαριότητα και τάξη.

Το τέταρτο στάδιο αφορούσε την μείωση του όγκου και του βάρους των οργανικών αποβλήτων. Αυτό επετεύχθη με την εγκατάσταση μονάδας αφυδάτωσης DEHYDRA BENCH από την εταιρεία EcoVRS. Η μονάδα αφυδάτωσης αποτελείται από πανίσχυρο σκουπιδοφάγο που πολτοποιεί όλα τα οργανικά απόβλητα που στην συνέχεια οδηγούνται σε μονάδα φυγοκέντρισης για να γίνει ο διαχωρισμός των στερεών υλικών από τα υγρά. Τα υγρά απομακρύνονται μέσω του αποχετευτικού συστήματος ενώ το στερεό υπόλειμμά συγκεντρώνεται σε ειδικά δοχεία. Με τον τρόπο αυτό ο όγκος και το βάρος των οργανικών αποβλήτων μειώνεται από 50% έως 70 %.

Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο της διαχείρισης το παραγόμενο υλικό που προέρχεται από φρέσκα φυτικά απόβλητα οδηγείται σε απλή αερόβια κομποστοποίηση ενώ τα αφυδατωμένα απόβλητα φαγητού συλλέγονται από ιδιώτη μειωμένα όμως κατά βάρος και όγκο μειώνοντας έτσι το κόστος της αποκομιδής.