Ο οδηγός εφαρμογής προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ξενοδοχειακών αποβλήτων έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει το έργο των διαχειριστών/ επιχειρηματιών μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης καταγράφοντας τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της ένταξης της διαχείρισης αποβλήτων στις λειτουργίες τους. Η διαχείριση αποβλήτων σας βοηθά να αναγνωρίσετε τις πηγές, τα είδη και τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται από τη μονάδα σας.

Hotels_Qgreen

Κατεβάστε το .pdf αρχείο στον υπολογιστή σας